• ຖະ ໜົນ No. Zhenban, ຖະ ໜົນ Wuyang, ເມືອງ Lijia, ເມືອງ Wujin, ເມືອງ Changzhou, ແຂວງ Jiangsu, ຈີນ 213176
  • (86) 13961406388
  • aoyuan@czayfj.com

Lace Fabric

-qttaImRR3O4kwuhusr0sQ

A1651 Nylon, ຝ້າຍ

nAXFD1jdQTeCU8H72Nn9mg

A1637 Nylon

mIVrehrtSPmF4VU4MmB0zg

L1674 Nylon, rayon Lustrous, rayon Dull

-NZOlCfVSg-spZoMUNHVWg

A1648 Nylon, Rayon plied ເສັ້ນດ້າຍ, ເສັ້ນດ້າຍສີທອງ plied

wr7XqZ4uQFelbPlh89mHiw

L16120 ຝ້າຍ

A1664 Nylon, ເສັ້ນດ້າຍ rayon plied, ຝ້າຍ

L1699 Nylon, ຝ້າຍ

A1630 Nylon, spandex, ແລະ rayon

Polyester Y1657

ປີ 1672 Nylon

A16116 Nylon, ຝ້າຍ

A1595 Nylon, Polyester, ແລະຝ້າຍ

A1650 Nylon, ເສັ້ນດ້າຍ Polyesterplied, ຝ້າຍ

A1650 Nylon, ເສັ້ນດ້າຍ Polyesterplied, ຝ້າຍ

A1603 ເສັ້ນດ້າຍ, ຝ້າຍ, Rayon plied ເສັ້ນດ້າຍ

A1678 Nylon, Polyester

A1625 Nylon, ຝ້າຍ

A1642 Nylon, ຝ້າຍ, Rayon plied ເສັ້ນດ້າຍ

A1643 Nylon, ຝ້າຍ

A1652 Nylon, ຝ້າຍ

A1650 ເສັ້ນດ້າຍ, ຝ້າຍ, ເສັ້ນດ້າຍທີ່ໃສ່ແລ້ວ

A1633 Nylon, Spandex

A1631 Nylon, ຝ້າຍ, Rayon plied ເສັ້ນດ້າຍ

A1656 Nylon, Spandex

A1650 Nylon, ເສັ້ນດ້າຍ Polyesterplied, ຝ້າຍ

A1650 Nylon, ເສັ້ນດ້າຍ Polyesterplied, ຝ້າຍ

A1603 ເສັ້ນດ້າຍ, ຝ້າຍ, Rayon plied ເສັ້ນດ້າຍ

A1678 Nylon, Polyester

A1625 Nylon, ຝ້າຍ

A1642 Nylon, ຝ້າຍ, Rayon plied ເສັ້ນດ້າຍ

A1643 Nylon, ຝ້າຍ

A1652 Nylon, ຝ້າຍ

A1650 ເສັ້ນດ້າຍ, ຝ້າຍ, ເສັ້ນດ້າຍທີ່ໃສ່ແລ້ວ

A1633 Nylon, Spandex

A1631 Nylon, ຝ້າຍ, Rayon plied ເສັ້ນດ້າຍ

A1656 Nylon, Spandex

A1656 Nylon, Spandex

Polyester Y1624

S1708 Nylon, ຝ້າຍ, Spandex

S1611- ຝ້າຍນ້ອຍ, ຝ້າຍ

A1795 Nylon, ຝ້າຍ, Rayon plied ເສັ້ນດ້າຍ

L1745 Polyester ແລະ spandex

Polyester L1773 Polyester, Chenille

L1729 ເສັ້ນດ້າຍ, ຝ້າຍ, Rayon ໃສ່ເສັ້ນດ້າຍ

L1735 Nylon

A1723 Nylon, Rayon ຖີ້ມເສັ້ນດ້າຍ

Polyester L1620

L1748-1 Nylon, Polyester, ຝ້າຍ

L1736 Nylon, ຝ້າຍ

A1764 Nylon, Spandex

A1777 ເສັ້ນຝ້າຍ, ຝ້າຍ, ເສັ້ນດ້າຍ Viscose plied

A1788 Nylon, Nylon bourdonette

L1708 Nylon

Polyester Y18009

L18018 Polyester, Chenille

A18017 ເສັ້ນດ້າຍ Nylon, ຝ້າຍ, Nylon plied yarn

L1704 ໄນລອນ, ຝ້າຍ

A1754 Nylon

S1759 Nylon, Spandex

A1758 ເສັ້ນດ້າຍ, ເສັ້ນດ້າຍ Viscose plied, ເສັ້ນໃຍແກ້ວ, ຝ້າຍ, ເສັ້ນດ້າຍລະລາຍຮ້ອນ

A18002 Nylon, Viscose

A18030 ຝ້າຍ, ຝ້າຍ, Polyester ແລະຝ້າຍ

A18019 Nylon, ຝ້າຍ, Viscose

A18019 Nylon, ຝ້າຍ, Viscose

A18004 Nylon, Viscose

A18021 Nylon

A18001 ເສັ້ນດ້າຍ, ຝ້າຍ, Rayon plied ເສັ້ນດ້າຍ

A18031 ຜ້າຝ້າຍ, ຝ້າຍ, Polyester ແລະຝ້າຍ, ແລະ Rayon

A18006 Nylon, ຝ້າຍ

A18005 Nylon, ຝ້າຍ

L18023 Polyester, Chenille

Polyester Y18025

Y18025 Polyeste